38420174 51 (98+)

فرآيند پذيرش سنگ شكن

فرآيند پذيرش سنگ شكن

بخش سنگ شکن
 
بخش سنگ شکن همه روزه بجز ایام تعطیل دایر میباشد.شروع پذیرش از 7 صبح لغایت 13 ظهر میباشد و سنگ شکنی در نوبت صبح و عصر انجام میشود داخلی پذیرش سنگ شکن 100 و داخلی های بخش سنگ شکن 503 و 207 میباشد این بخش با داشتن جدیدترین دستگاه ها و تکنسین های سنگ شکن زیر نظر مسئول فنی انجام میشود برای سنگ شکنی مراحل زیر باید انجام شود.

1.      گرفتن برگه هويت و شماره پذيرش  از اطلاعات

2.      پذيرش بيمار به تربيت شماره و ارائه مدارك لازم در طبقه همکف پذیرش سنگ شکنی

3.      مدارک لازم ( دستور سنگ شكن ، دفترچه بيمه، سي تي اسكن يا سونوگرافي ، شناسنامه و كارت ملي كودكان زير 18 سال و حضور پدر با کارت شناسایی عکسدار

4.      قطع كردن قرص اسپرين به مدت 4 روز  قبل از سنگ شکن با هماهنگی پزشک مربوطه

5.       قطع كردن قرص وارفارين ، پلاويكس، اوسويكس با اجازه دكتر قلب  به مدت یک هفته و گرفتن نامه      مشورت از پزشك قلب  

6.       گرفتن نوار قلب بيماران بالاي 40 سال (طبقه منفی 1 )

7.       دريافت پرونده از پذيرش  سنگ شکن و مراجعه به اتاق پزشك ( طبقه همکف)  جهت گرفتن شرح حال

8.       دريافت فيش از پذيرش و مراجعه به صندوق جهت پرداخت (طبقه 1- ) 

9.       تحويل فيش پرداختي به پذيرش سنگ شکن و تعیین ساعت سنگ شکنی